08

Press Release

Express Press Release Distribution Service
Gửi thông cáo báo chí (TCBC) vào các trang tin, ngay trước mắt đối tượng độc giả!

Chúng tôi giúp bạn đưa đúng thông điệp đến đúng đối tượng độc giả, vào đúng thời điểm, thông qua đúng kênh.

Vui lòng chọn một trong những gói dịch vụ đặc trưng của chúng tôi, điền vào form bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng.

Gói A: (TCBC)
Gói B: (newswire)
Gói C: (chỉ dành cho mục đích SEO)

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu. Thông tin của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn.

* Tên:
* Công ty:
* Email công ty:
* Gói lựa chọn:
* Nội dung TCBC:
* Những thị trường mục tiêu:
* Tin nhắn:

* Mã Captcha: