07

Career Opportunities

If opportunity doesn't knock, build a door. Milton Berle
EloQ Communications là một agency đang phát triển. Vì vậy chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón những cá nhân tài năng, chăm chỉ, sáng tạo, luôn háo hức đóng góp phần mình vào thành công chung và thành công của khách hàng.

Bạn chỉ cần gửi cho chúng tôi sơ yếu lý lịch của bạn, thư xin việc và bất kỳ minh chứng nào liên quan đến công việc bạn đã từng làm, đến

email us

Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn ngay và thông tin bạn biết kết quả tuyển dụng. Trong trường hợp chúng tôi hết chỉ tiêu tuyển dụng, chúng tôi vẫn tiếp tục giữ thông tin của bạn cho kế hoạch nhân sự của công ty.